Posts in category

Giới Thiệu Câu Lạc Bộ


Giới thiệu câu lạc bộ ECOM – FTU

Read More

  Tự hào là một trong hơn 40 câu lạc bộ ở trường Đại học Ngoại Thương, câu lạc bộ ECOM – Thương mại điện tử tự hào là một trong những câu lạc bộ chuyên môn mang đến những hoạt động phong trào cho sinh viên trong môi trường đại học. Được thành lập …

0 828